SIVUSTON TARKOITUS

 

Tämän sivuston tarkoituksena on helpottaa autenttisen suomalaisen kansanlaulumateriaalin käyttöä suomen kielen (S2) opetuksessa sekä rohkaista vähemmän laulutaitoisiksi itsensä kokevia opettajia laulujen käyttöön. Kansanlaulut myös täydentävät muuta oppimateriaalia ja kertovat Suomen maantieteestä, historiasta ja traditioista, ehkäpä vielä uudesta näkökulmasta. Lisäksi laulujen kuunteleminen ja laulaminen tuo vaihtelua oppitunnille ja lisää osallistujien yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ne edustavat myös luokkahuoneen ulkopuolista todellisuutta ja tuovat suomen opiskelijoille palasen jokaiselle suomalaiselle kuuluvasta lauluperinteestä.

 

Jokainen laulu voidaan kuunnella. Pienentämällä mediasoitin alapalkkiin voidaan sanoja seurata samanaikaisesti. Yhtä laulua lukuun ottamatta (Leijonanmetsästys) on kuunneltavissa myös pelkkä säestys karaokelaulua varten. Se vaatii jonkin verran harjoitusta ryhmältä sekä musikaalisuutta opettajalta, joten joskus voi olla helpointa laulaa suoraan lauletun version päälle.

 

Jos et tunne itseäsi laulutaitoiseksi, laula mukana hiljaa tai ”puhelaulaen” ja käytä äänitettä esilaulajana reippaasti volyymia lisäten!

 

Kunkin laulun kohdalle liittyvät itsekorjaavat verkkoharjoitukset on ajateltu tehtäviksi vasta laulujen tultua lauletuiksi ja ehkä muillakin tavoin käsitellyiksi. 

 

Helpoimpia lauluja (Kolme varista, Leijonanmetsästys, Arvaas kuinka tonttu-ukko) voidaan laulaa myös luku- ja kirjoitustaidottomien kanssa.  

 

 

MIKSI KÄYTTÄISIN LAULUJA SUOMEN OPETUKSESSA?

 

Tunnetusti laulujen melodia ja rytmi auttavat muistamaan laulun sanat, myös vieraalla kielellä. Laulaminen ja pelkästään laulujen kuunteleminenkin auttavat aivoja reagoimaan myös puheeseen. Sävelet tavallaan virittävät aivot ja helpottavat sanojen ja rakenteiden tallentumista pitkäkestoiseen muistiin.

 

Laulaminen edistää myös ääntämistä ja lauserakenteiden hallintaa, koska melodia ikään kuin edellyttää lauseen loppuun viemistä. Korva oppii myös erottamaan eri äänteiden vivahteita ja artikulointikyky paranee. Kansanlaulut sisältävät usein puhekielisiä tai alueellisia variantteja, mikä auttaa kuullun ymmärtämisessä.

 

 

VINKKEJÄ LAULUJEN KÄSITTELYYN OPPITUNNEILLA

 

Opiskelijat voidaan johdattaa lauluun selittämällä tuntemattomat avainsanat. Kuuntelun jälkeen kommentoidaan ensivaikutelmaa, arvioidaan vaikeustasoa ja tunnistetaan aihepiiri. Laulu voidaan kuuntelun jälkeen lukea sorina- tai kuorolukuna etenkin, jos melodia ja rytmi muuttavat äänteiden kestoa ja sanojen pääpainoa. Halutessa täydennetään (opettajan laatima) aukotettu teksti laulua kuunnellen. Laulun laulaminen yhdessä voi tapahtua joko tässä vaiheessa tai aikaisemmin riippuen ryhmän tasosta.

 

Kuullun ymmärtämistä voi harjoittaa aivan pienelläkin kielitaidolla esimerkiksi pyytämällä opiskelijoita tarkkailemaan jotain tiettyä asiaa laulussa. Mikä nimi, eläin tai väri laulussa toistuu, mitkä lukusanat tai vuodenajat mainitaan, mikä eläin laulussa on?

 

Sanavarasto karttuu laulamalla, mikäli huolehditaan siitä, että opiskelijat myös ymmärtävät sanat. Kansanlauluille tyypillinen toisto on miellyttävä tapa sanaston tai rakenteiden drilliharjoitteluun. Lapset ja leikkimieliset aikuiset voivat tehostaa oppimista laululeikein, joissa liikkein, elein ja ilmein mukaillaan laulun sisältöä. Tämä fyysinen toiminta tukee merkitysten mieleen painamista. Mukaan on otettu muutama tanhukin. 

 

Sanavarastoa voidaan laajentaa ja rakenteita harjoitella seuraavasti, niin suullisesti kuin kirjallisestikin:

 

Ja sitten – laulamaan!

 

Lähteet