KIRJALLISUUS

 

Kauneimmat kaaleenlaulut 2004. Nuottikirja. Koonnut Marko Putkonen.

TMP-ohjelmatuotanto Oy.

Kari, Kaarina 1952. Piiri- ja laululeikkejä. WSOY, Porvoo.

Kymenlaakson laulukirja 1981. Toim. Erkki Ala-Könni. Tampereen yliopiston

                      kansanperinteen laitoksen julkaisu 8. Kymenlaakson maakuntaliitto,

                      Vammala.

Moskowiz, Gertrude 1978. Caring and Sharing in the Foreign Language Classroom. A    

                      Sourcebook on Humanistic Techniques. Rowley, MA: Newbury House.

Pasanen, Ulla-Maija 1992: Roolileikkejä kielellä. Kieliä draaman ja musiikin keinoin.

                      WSOY, Juva.

Suuri musiikkitietosanakirja 1991. Amer-yhtymä Oy Weilin + Göös ja

                      Kustannusosakeyhtiö Otava.

Suuri toivelaulukirja 1. osa 1989. Toim. Aapeli Vuoristo. Musiikki Fazer OY ja Suuri

                      suomalainen kirjakerho. Porvoo.

Suuri toivelaulukirja 2. osa 1983. Toim. Aapeli Vuoristo. Musiikki Fazer OY ja Suuri

                      suomalainen kirjakerho, Porvoo.

Suuri toivelaulukirja 7. osa 1988. Toim. Aapeli Vuoristo. Musiikki Fazer OY ja Suuri

                      suomalainen kirjakerho, Porvoo.

Suuri toivelaulukirja 11. osa 1994. Toim. Heikki Uusitalo. Musiikki Fazer  OY ja Suuri

                      suomalainen kirjakerho, Porvoo.

Suuri toivelaulukirja 13. osa 1996. Toim. Heikki Uusitalo. Warner/Chappell Music

                      Finland OY ja Suuri suomalainen kirjakerho, Porvoo.

Suuri toivelaulukirja 14. osa 1997. Toim. Heikki Uusitalo. Warner/Chappell Music

                      Finland OY ja Suuri suomalainen kirjakerho, Porvoo.

Suuri toivelaulukirja 15. osa 1996. Toim. Heikki Uusitalo ja Virpi Kari.

                      Warner/Chappell Music Finland OY ja Suuri suomalainen kirjakerho,

                      Sulkava.

Suuri toivelaulukirja 18. osa 2005. Toim. Virpi Kari ja Ari Leskelä. F Kustannus.

                      Karisto Oy, Hämeenlinna.

 

 

INTERNET-AINEISTO

 

Milovanov, Riia 2009. The Connectivity of Musical Aptitude and Foreign Language

                      Learning Skills: Neural and Behavioural Evidence. Anglicana Turkuensia

                      No 27 < https://oa.doria.fi/handle/10024/50249> (Luettu 9.4.2010).

Romano Missio: Tietoa romaneista http://www.romanomissio.fi/romanit.htm (Luettu

                      26.4.2010).